Transport for handicappede 

Er du svært bevægelseshæmmet, kan du søge om individuel handicapkørsel i kommunen. Du kan bruge ordningen til at køre til forskellige formål som familiebesøg, kulturelle aktiviteter og indkøb.

På RKSK hjemmeside finder du diverse ansøgninger til transport bl.a. FLEXTUR

Der er også mulighed for at kontakte medlemmer af brugerrådet ved problemer med transport. Se under brugerråd.