Priser og Åbningstider

Priser

Hvad koster det at deltage i det åbne tilbud?
For at deltage i Aktivcentrets åbne tilbud eller bruge faciliteterne, betales der én gang om året for et medlemskort.

Medlemskortet
Medlemskortet er gældende fra august til august koster 305 kr.
Dog er det muligt at købe et medlemskort for forårshalvåret for 178 kr.
Ikke medlemmer har mulighed for at deltage i et enkelt arrangement for 25 kr. + sædvanlig entre. 
Ved køb af medlemskort kan man deltage i alle aktiviteter, bruge træningsredskaberne, benytte Aktivcentrets computere, lokaler osv.
Kortet giver adgang til at deltage i de åbne tilbud på alle kommunens centre. 
 

Desuden skal du betale for:

  • Kaffe/te og måltider efter forbrug. Det er ikke tilladt at medbringe sin egen kaffe/te i kommunens aktivitetscentre
  • Brug af materialer af enhver art
     

Hvad koster opholdet på daghjem?
Du betaler ikke for selve opholdet på daghjemmet, men for:

  • Kaffe/te og måltider efter forbrug. Det er ikke tilladt at medbringe sin egen kaffe/te i kommunens aktivitetscentre
  • Brug af materialer af enhver art
  • Egenbetaling til transport (se også under Daghjem  - Transport

Åbningstider 

Aktivitetscenter
Mandag - torsdag kl. 8.00-16.00. Fredag kl. 8.00-13.00
Aktiviteterne slutter 15. minutter før lukketid

 

Daghjem
Mandag - torsdag kl. 9.00-15.30. Fredag kl. 9.00-12.00