Lokale udlån/leje

Vi har følgende lokaler på Fjordparken Aktivitetscenter

Store sal med plads til ca 90 personer
Lille sal med plads til ca 40 personer
Torvet med plads til ca 100 personer
Mødelokale med plads til ca 25 personer

 


 

 

 

Lokaleudlån/leje

Aktivitetscentrenes lokaler udlånes til nævnte grupper, efter følgende prioritering:

Foreninger og klubber, hvis formål retter sig mod pensionister eller borgere over 60 år eller hvis arrangementet henvender sig til pensionister og borgere over 60 år.

Frivillige, foreninger eller netværk inden for det social og sundhedsmæssige område.

Det er ikke muligt, at benytte lokalerne til private formål.

Hvis lokalerne ikke benyttes af aktivitetscenteret eller er lånt ud til foreninger og klubber, kan lokalerne lånes til andre kommunale arrangementer. Dette sker efter aftale med leder Birgit Wang Nielsen

Priserne for lån af lokaler er pt.: 55 kr. pr. time for salen og 30 kr. pr. time for øvrige lokaler.

 

Ved ønske om lån/leje af lokaler, så ret henvendelse til Fjordparken
Aktivitetscenter enten personligt eller på tlf.nr 9974 2100

 

 

Klubber og foreningere der relaterer sig til vores brugergrupper, kan leje lokaler efter aktivitetscentrets lukketid.

Aftale om leje af lokaler på telefon 9974 2100.