Hvem kan deltage?

Aktivitetscentrets åben tilbud:
Det åbne tilbud af aktiviteter er for alle pensionister, førtidspensionister og 60 + årige i Ringkøbing-Skjern Kommune. Medlemskort købes i centeret. Kortet giver adgang til at deltage i de åbne tilbud på alle kommunens centre. 

Aktivitetscentrets daghjem:
Daghjemmet er for pensionister, førtidspensionister og 60 + årige,som har midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, samt aflastning af pårørende. Man skal visiteres til tilbuddet. Læs mere under fanen daghjem.