Frivillige

De frivilliges indsats er væsentlig og hel uundværlig på vores aktivitetscenter.
De frivilliges indsats kan f.eks. være at undervise de forskellige aktivitets hold, hjælpe med at lave kaffe og vaske op. 
 

Frivillige

På Fjordparken er der i øjeblikket  ca. 35 frivillige. 

De frivilliges indsats og opgaver bliver aftalt i samarbejde med personalet, og ud fra de frivilliges egne ønsker og interesser. 
Det frivillige arbejde erstatter ikke kommunens ansvar for at løse lovbestemte opgaver.

Hvis du kunne tænke dig at yde en frivillig indsats på Fjordparken, kan du henvende dig til personalet eller brugerrådet.
​Pjecen kan hentes på Centeret.

En gang om året bliver der afholdt et informationsmøde.

Du kan læse referatet fra frivilligmødet d. 14. maj 2019 ved at klikke på denne linje.

Du står ikke alene som frivillig. På alle vores aktivitetscentre vil du som frivillig opleve, at du altid kan hente hjælp fra personalet. Det kan f.eks. være praktisk hjælp til køb af materialer, kopiering mm.
Du kan også altid henvende dig til personalet, hvis du mangler inspiration til din aktivitet, så vil vi sammen finde ud af, hvad der er behov for.
Yder du som frivillig en indsats, som er aftalt med personalet modtager du gratis et medlemskort til aktivitetscenteret. Medlemskortet kan, som beskrevet tidligere, benyttes på alle kommunens aktivitetscentre.
De dage du yder en indsats på den aftalte aktivitet eller opgave på aktivitetscenteret, har du mulighed for, at få kaffe/te/saft gratis.
Der vil være mulighed for at deltage i kurser, udflugter, frivillig møder mm. Disse aktiviteter for de frivillige kan varierer fra center til center og fra år til år.
Vi har dejligt mange frivillige, så I må ikke forvente, vi giver opmærksomhed ved fødselsdag, sygdom eller lignede. Hvis vi ringer jer op, er det for at få information om jeres aktivitet eller opgave.

Frivillige er ikke underlagt en særlig tavshedspligt, men har som udgangspunkt samme forpligtelser som alle andre borgere. Det betyder at personlige oplysninger er underlagt tavshedspligt samt at man har indberetningspligt vedrørende misrøgt af børn under 18.

Konkret betyder dette at medarbejdere og frivillige ikke må udveksle personlige oplysninger om borgerne. Dette håndteres ved, at medarbejdere kun giver generelle oplysninger om en målgruppe og at borgeren kan give samtykke til udveksling af nødvendige oplysninger.

Selvom frivillige underskriver en aftale om tavshedspligt, kan de ikke underlægges den samme tavshedspligt som medarbejdere.