Elever og Praktikanter

Der vil ofte være elever eller virksomhedspraktikanter på aktivitetscenter. De deltager i dagligdagen på aktivitetscenteret og er med til at planlægge og udføre aktiviteter.

Elever og praktikanter har tavshedspligt.