Hvad koster det.

Der er ingen betaling for opholdet i Daghjemmet, men forplejningen koster efter gældende takster (2018):

Betaling for forplejning trækkes via PBS en gang om måneden.


Dertil kommer betaling for materialeforbrug i forbindelse med kreative aktiviteter. 
Til dækning af diverse ved udflugter kan der blive tale om et mindre beløb.
Egenbetaling til transport til og fra daghjemmet tur/retur 53 kr. se også under ”kørsel”