Aktiviteter i daghjemmet

Dagen tilrettelægges ud fra en fast dagsrytme for at gøre dagligdagen så enkel og overskuelig som muligt. 
Aktiviteterne i Daghjemmet vil være tilpasset brugernes behov og interesser. 

Tilbud om motion


Brug af træningslokale
Side by side cykel ud i det fri
Gåture
Gynmastik
Stolegynmastik
Dans

 

 

Bustur og udflugter

Vi har bus til rådighed til små udflugter i lokalområdet.
Daghjemsbrugerne får tilbud til busturene på skift.

 

Fester

Vi afholder fester, der hidrører årstiderne og de pårørende er altid inviterede med.
Julefrokost, forårsfest, høstfest mm.

 

Arrangementer

Vi afholder forskellige arrangementer, hvor alle er inviterede. Der er altid en skriftlig invitation til daghjemsbrugerne og deres pårørende.

Maddag

Der laves mad hver torsdag i Solhaven og daghjemsbrugerne fra Torvet er inviterede, hvis de ønsker at deltage i madlavningen.

Indkøb

En gang om ugen tilbydes daghjemsbrugerne at komme med på indkøb, hvor de kan købe ind til sig selv eller hjælpe med indkøb til madlavning, bagning mm.

Kreative dage

Vi laver selv alt pynt til ophængning hele året rundt.

Aktiviteter i forbindelse med højtider

Madlavning, bagning, pynt til borde og vinduer, invitationener mm.