Daghjem

Daghjemmet er for pensionister, førtidspensionister og 60 + årige, som har midlertidig eller varig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, samt aflastning af pårørende. 

 

Solhaven Special Daghjem

Der er 12 visiterede pladser i Solhaven og disse pladser benyttes af 24-27 forskellige brugere. Brugerne kommer fra Ringkøbing, Videbæk og Hvide sande og opland.
Der er tilknyttet 6 faste medarbejdere til denne gruppe. 
Har du brug for flere informationer, så kontakt gerne Solhavens personale på  9974 2270.

 

Torvet Daghjem

Daghjem Torvet har 10 pladser til visiterede brugere og pladserne er i dag fordelt mellem 32 forskellige brugere. 
Der er fast tilknyttet 4 medarbejdere til denne gruppe.
Har du brug for flere informationer, da kontakt Torvets personale på 9974 2100.