Stolegymnastik

Trænger du til at få kroppen rørt og få noget glad motion, så kan dette lade sig gøre, selvom vi sidder på en stol

Mandage kl. 14-15. Første gang 7. september.

Hold ansvarlig Gitte Jakobsen mobil nr. 21741590 mail: gitte.jakobsen[mail]rksk.dk