Krolf

Aktivitetscentret har i samarbejde med Ældresagen etableret 2 krolfbaner på plænen syd for Fjordparken.
Plan for reserverede spilletider hænger i det sorte skur øst for bygningen samt på ”Torvet”. 
Ønsker du at benytte banerne uden for disse tider, så henvend dig i centret.